Løsninger

BM Industri A/S er et produktionsselskab, som ikke sælger egne standard produkter i eget navn. Vort program af egne produkter er beskrevet og sælges på deres egne respektive sites. For nærværende er disse:

  • lervad.com

  • flexpanel.dk


Ud over egne produkter leverer vi en række produkter og ydelser, som indgår i eller sælges i vore samarbejdspatneres navne. Vi prioriterer faste kunderelationer, som giver begge parter mulighed for at udvikle samarbejdet og derigennem skabe den bedst mulige tilfredshed hos den endelige aftager af produkterne.